Boekgegevens
Titel: Zielleer voor kinderen
Auteur: Siebeck, August David Heinrich; Martens, M.
Uitgave: Franeker: G. Ypma, 1823-1825 *
Opmerking: Vert. van: Seelenlehre für Kinder. - 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 B 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205981
Onderwerp: Filosofie: filosofische antropologie, filosofische psychologie
Trefwoord: Filosofie van de geest, Leergesprekken, Kinderboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zielleer voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
loi ZIELLEER.
Iieii in den geest op hunne geliefde Aljien,
waar zij de gelukkige lente huns levens gesleten
hadden.
Deze soort van overecnkomslige voorstellingen
levcfi't een groot gemak op voor de gezellige
verkcering, en geeft telkens nieuwe bouwstof,
tot voortzetting van het gesprek, aan de liand.
Wat geschiedt echter daardoor met deze voor-
stellingen, daar dezelve voorheen van elkander
gescheiden wami ?
L. Zij worden met elkander verbonden.
O. Dat liebben wij zelve zoo even ervaren.
Wat bobben wij echter daardoor vau onze ziel
geleerd ?
L. Z>al zij voorstellingen met elkander kan
verbinden y welke voorheen gescheiden waren.
O. Dat was het doel, dat ik voor oogen had,
toen 'ik het vlas ten voorwerp van gesprek
koos. Gij zult gelegendheid vinden, om deze
opmerking te maken, en de stellingen te vormen,
welke de regelen, of wetten, bevatten, naar
welke de voorstellingen zich vernieuwen. De
ziel verbindt dezelve met elkander, wanneer ze
voorheen gescheiden schenen te zijn. Daar ech-
ter voorstellingen ook ideën (of denkbeelden)
genoemd worden, zult gij zeggen: a Wij heb-
h