Boekgegevens
Titel: Zielleer voor kinderen
Auteur: Siebeck, August David Heinrich; Martens, M.
Uitgave: Franeker: G. Ypma, 1823-1825 *
Opmerking: Vert. van: Seelenlehre für Kinder. - 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 B 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205981
Onderwerp: Filosofie: filosofische antropologie, filosofische psychologie
Trefwoord: Filosofie van de geest, Leergesprekken, Kinderboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zielleer voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
102 . ZIELLEER.
O. Wat geeft dus nóg meer aanleiding , dat
de voorstelliiigén zich vernieuwen, welke voor-
heen in de ziel sluimerden ? Gij kimt dadelijk
uit uw antwoord de derde steliin<4 vormen.
L. l>e voorslelllngeii pernieuwen zich in
orde y zoo als dezehe op elkander volgen.
O. Maar wanneer verscheidene menschen op
een smal pad achter elkander gaan, wat vór-
men zij dan?
L. Eene rij.
O. Zoo vindt gij rijen van boonien, welke
in eene lijn op elkander volgen.
Wat vormen dus ook de voorstellingen, wel-
ke op elkander volgen ?
L. Eene r^.
O. Wannéér dezelve zich echter vernieuwen,
zoo als zij niet öp elkander volgen, zoudt gij
dan oordeelen, dat dezélve zich naar de rij
vernieuwen ?
L. r^een ! huilen do rij,
O, Hoe kunnen dus de voorstellingen dege-
lijks vernieuwd Avorden?
L. Buiten 'de^ry, of de orde, waadn'ze
voorkomen.
O. Aldus zal bij het denkbeeld van ziekte
de voorstelling van gezoiidtieid, bij de voor-