Boekgegevens
Titel: Zielleer voor kinderen
Auteur: Siebeck, August David Heinrich; Martens, M.
Uitgave: Franeker: G. Ypma, 1823-1825 *
Opmerking: Vert. van: Seelenlehre für Kinder. - 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 B 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205981
Onderwerp: Filosofie: filosofische antropologie, filosofische psychologie
Trefwoord: Filosofie van de geest, Leergesprekken, Kinderboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zielleer voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
zevende gesprek. 91
Wanneer dc voorstellingen van de staak onlbi-C'
kon, dan hebben de woorden op zich zelve
geene waaule.
Wannoer het geheugen aanleg loont tot bewa-
ring van de voorstelUngen der zaak, welken
naam voert hetzelve alsdan?
L. Dien van zakelgk geheugen {Sachge-
dachtiusz],
O. De grootste som van gdele'\voov<\<m,
wier zin en beteekenis onbekend is, zal aan do
beheerscheres van het ligchaam geen genoegen
verschallen. Vorsten verrijken hunne schalka-
mei s met edelgesteenten, paarlen en goud. Do
ziel, als vorstin van de zintuigen, veraamell ook
gaarne zulke schatten, weUce eene duurzame
waarde bezilteu, en in alle opzigten nuttig zijn.
Welke voorstellingen verdienen, naar uw
begrip, voornamelijk in het geheugen bewaard
te worden?
L. De duidelijke vooi-stellingen.
O. Zonder opmerkzaamheid kunnen wij geene
duidelijke voorstellingen verkrijgen.
Wat zal dus bij het bewaren van dezelv»
even zoo noodig zijn, wanneer de vooi-slellingen
vastheid en duurzaamheid in het gelieugen zul-'
len verkrijgen?