Boekgegevens
Titel: Zielleer voor kinderen
Auteur: Siebeck, August David Heinrich; Martens, M.
Uitgave: Franeker: G. Ypma, 1823-1825 *
Opmerking: Vert. van: Seelenlehre für Kinder. - 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 B 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205981
Onderwerp: Filosofie: filosofische antropologie, filosofische psychologie
Trefwoord: Filosofie van de geest, Leergesprekken, Kinderboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zielleer voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
0 . ZIELLEER.
behoort de mensch gehengenis Ic hebben, maar
niet van beleedigingen.
Verrijkt de schatkamer va2i inven geest met
nuttige kundigheden, met verh;ilen van edele
daden; herix)ept deze zoo dikwijls als mogelijk
is, opdat gij overeenkomslig dezelve leert ban-*
delen! —
Hoe zoudt gij liet geheugen noemen, wanneer
liet veel aanleg toont tot het bewaren van
woorden ?
L. Het woordel^h geheugen {JVortgedachl-^
nlss),
O. Wie dit bezit, leert zeer gemakkelijk eeno
groote menigte van woorden van builen, en
zegt geheele verhalen, gedichten enz., zonder
Jöuten, vau woord tot woord op.
Maar wanneer zulk een mensch daarbij niet
denkt, deu inhoud van het gedicht, de beteeke-
nis en deu zin der woorden niet verstaat,
gelijkt hij naar eene goudvink, welke eene
melodie leerde fluiten, en niet weet, wat de too-
nen moeten uitdrukken.
Stelt u daarmede niet te vrcden, kindei-en!
dat gij vele woorden achtereen terug kunt
roepen; maar legt er u op tcïe, om levens der-
zelver bcteekenis, of de zaak zelve, te verstaan.