Boekgegevens
Titel: Zielleer voor kinderen
Auteur: Siebeck, August David Heinrich; Martens, M.
Uitgave: Franeker: G. Ypma, 1823-1825 *
Opmerking: Vert. van: Seelenlehre für Kinder. - 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 B 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205981
Onderwerp: Filosofie: filosofische antropologie, filosofische psychologie
Trefwoord: Filosofie van de geest, Leergesprekken, Kinderboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zielleer voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VM urn SCIlliIJFER. vu
de jeugd gebaand worden, wanneer de een-
dragt tusuchen wil en keniiis liefsleld zal ^n.
Maar hae dihwijls verzet zich de wil van het
hart tegen de heiinis van den geest! — Hoe
dikwijls omhelst de jonge mensch eene scha-
duw, welke hem ontglipt, wanneer hij dezelve
aan zijn hart wil drukken! — Hij zoekt
buiteii zich hetgeen in hem ligt! — Door de
rede, die goddelijke zielkracht, het diadeem
van den mensch, moet hij de haan, welke ter
kennis van hetgene, dat regt en onregt, goed en
kwaad Li, leeren kennen. Hij moet de wetten
leeren kennen, welke ter bepaling der werk-
zaamheid, ter regeling der zinnelgke driften,
leiden; hij moet van sport tot sport hoogef
klimmen, op de ladder dtr zedelijke volmaakt-
heid. JDe toorts der waarheid licht hem voor,
opdat hij, hij zijn streven in de natuurlijke
en zedelijke wereld, misleiding, bedrog en
dwaling onderscheiden kunne. Daartoe wordt
echter noodzakelijk vereischt, dat de jonge
mensch bewust worde van zijne eigene krachten
en delsvermogens. TVle niet weet, welke krach-
ten hij bent, en i^aartoe hij dezelve gehrui'
ken moet, zal noch lust, noch moed bezitten,
om de trappen ter volmaking te beklimmen.