Boekgegevens
Titel: Zielleer voor kinderen
Auteur: Siebeck, August David Heinrich; Martens, M.
Uitgave: Franeker: G. Ypma, 1823-1825 *
Opmerking: Vert. van: Seelenlehre für Kinder. - 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 B 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205981
Onderwerp: Filosofie: filosofische antropologie, filosofische psychologie
Trefwoord: Filosofie van de geest, Leergesprekken, Kinderboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zielleer voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
88 , ZIELLEER.
L. Neen! Ik bi-eng datgene voort, wal ik
in het geheugen bewaard had.
O. Gij brengt ^7eder voort, gij verniemvt dc
voorstellingen, welke gij door het lezen van den
brief verkreegt.
Het geheugen brengt ons dns een dubbel
voordeel aazi. Het dient niet slechts ter bewa-
ring, maar ook ter vernieuwing en wedei'vov>it-
brenging der verkrogene voorstellingen. V^au den
rgkdom des geheugens, weet de ziel zorgvuldig
voordeel te trekken, gelijk wij zien zullen, Ue
werkzaamlieid der zielsvermogens worJt daar-
door groolelijks bevorderd, dat de voorstellin-
gen in het geheugen bewaard en vernieuwd
kunnen worden, zoo dikwijls zulks noodig is.
De door de zintuigen verkregene voorstellin-
gen zijn de schatten, welke, als eene bruikbare
bouwstof, dienstbaar zijn aan de kundigheden.
AVaarmede kunt gij dus hel geheugen verge-
lijken ?
L. Bij eene scha! kamer,
O. Des menschen edelste schallen zijn daarin
bewaard. Ik wil u, lief kind! ter belooning
van uwe opmerkzaamheid, eenige menschen
noemen, welke door hun geheugen merkwaar-
dig zijn gewurden. Cykus wist, bij voorbeeld.