Boekgegevens
Titel: Zielleer voor kinderen
Auteur: Siebeck, August David Heinrich; Martens, M.
Uitgave: Franeker: G. Ypma, 1823-1825 *
Opmerking: Vert. van: Seelenlehre für Kinder. - 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 B 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205981
Onderwerp: Filosofie: filosofische antropologie, filosofische psychologie
Trefwoord: Filosofie van de geest, Leergesprekken, Kinderboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zielleer voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
zevende gesprek. 87
L. Iu liet gelieugeu.
O. Daarin blijft de voorstelling levendig voort-
duren. Hoe grooter de som is, van de ervarin-
gen, welke men door de ziutnigen verkrijgt,
des te grooter zal de som zijn van de voorsteU
lingen, welke in het geheugen bewaard wordt.
Met het toenemen van de jayen, wordt ook
de rijkdom van het geheugen vei^meerderd. Zon-
der dit zielsvermogen zou gee)i mensch zijne
kundigheden kunnen v^rijieerderén. Bij het ver»
dwijnen van het voorwerp, zouden wij niet in
slaat zijn, er iels van Ie welen. Door dit ver-
mogen wordt het den mensch dus mogelijk , om
veie millioenen van voorsleliingen Ie kunnen
verzamelen, rijk iu kundigheden en geloerd te
worden,
Maar wanneer gij mij den inhoud van dezen
brief mededeelt, bekomt immers uw geheugen
geene voorstellingen ter bewaring, maar het
mijne! Hoe kan dan deze mededeeling ten
bewijze verstrekken, dat gij een geheugen hebt?
L. Ik zoude den inhoud niet kunnen mede-
deelen , indien ik denzelven niet onthouden, o{
bewaard, had.
O. Brengt gij daarbij iets voort, dat gij eerst
Ujoet uitvinden?