Boekgegevens
Titel: Zielleer voor kinderen
Auteur: Siebeck, August David Heinrich; Martens, M.
Uitgave: Franeker: G. Ypma, 1823-1825 *
Opmerking: Vert. van: Seelenlehre für Kinder. - 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 B 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205981
Onderwerp: Filosofie: filosofische antropologie, filosofische psychologie
Trefwoord: Filosofie van de geest, Leergesprekken, Kinderboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zielleer voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
vijfde gesprek. 8i
ilfzelve nift door een opzettelijk besluit op den
donderslag gerigt werd, zoo noemt gij dezelve?
L. Onwillekeurig.
O. Want het was nw wil niet, om den
donderslag te hooren. — Wanneer zoude uwe
opmerkzaamheid den naam van willekeurig ver-
dienen ?
L. Wanneer het mijn \vil was, om naar iets
te zion, of te hooren.
O. Waardoor zult gij daarin hebbelijkheid
verkrijgen ?
L. Door oefening.
O. Door ' deze alléén is men in staat, om,
zoodra eenig nuttig, of belangrijk, voorwerp ver-
schijnt , hetzelve met ingespannene en aanhouden-
de opmerkzaamheid te knnnen beschouwen. De-
ze, door eigene inspanning verkregene, bekwaam-
heid gaat van de weldadigste gevolgen vergezeld.
Zqo gemakkelijk men zich aan versti'ooijing kan
gewennen, even zoo gemakkelijk kan men zich
aan eene duurzame opmerkzaamheid gewennen.
De moeite, welke deze oefening kost, is, we-
gens de groote voordeelen, welke dezelve ople-
vert, weldra vergoten. De be.kwaamheid, of
hebbelgkheid, wordt eindelijk zoo groot, dat
men de opmerkxftamheid schielijk en zonder
G