Boekgegevens
Titel: Zielleer voor kinderen
Auteur: Siebeck, August David Heinrich; Martens, M.
Uitgave: Franeker: G. Ypma, 1823-1825 *
Opmerking: Vert. van: Seelenlehre für Kinder. - 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 B 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205981
Onderwerp: Filosofie: filosofische antropologie, filosofische psychologie
Trefwoord: Filosofie van de geest, Leergesprekken, Kinderboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zielleer voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
100 , zielleer.
opmerkzaamheid zeer ligt, en in eene groote
mate tot zich ?
L. De zoodanige, welke wij nog niet gezien
hebben.
O. De zoodanige, welke wij reeds gezien
hebben, zijn ons behend. Hoe noemt gij uit
dien hoofde de zoodanige, welke gij nog niet
gezien hebt?
L. Onbekende.
O. Onbekende en nieuwe voorwerpen nopen
ons tot opmerkzaamheid, in dezelfde mate als
zeldzame en ongewone verschijnselen.
Wanneer zich echter, gedurende de opmerk-
zame beschouwing van zulk een voorwerp, een
sterke donderslag eensklaps deed hooren, waar-
op zóude de opmerkzaamheid zich dan zeer
schielijk rigten?
L. Op den donderslag.
O. Was deze rigting der opmerkzaamheid,
op den donderslag uit eigen beweging, met
opzet, gescliied?
L. Neen.
O. lladt gij, bij voorbeeld, opzettelijk be-
sloten, den donder te hooren, dan zoude uwe
opmerkzaamheid willckeiu-ig zijn. Maar daar