Boekgegevens
Titel: Zielleer voor kinderen
Auteur: Siebeck, August David Heinrich; Martens, M.
Uitgave: Franeker: G. Ypma, 1823-1825 *
Opmerking: Vert. van: Seelenlehre für Kinder. - 1822
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 B 3
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205981
Onderwerp: Filosofie: filosofische antropologie, filosofische psychologie
Trefwoord: Filosofie van de geest, Leergesprekken, Kinderboeken (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Zielleer voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-VI rOORBERlGT
lichting, welke die mannen deden opgaan,
verstrooid werd. Na zoo menige zware over-
winning op Tnishruik en vooroordeel, verdwe-
nen de oude vooroordeelen! — Dankbaar
erkent de veredelde geest, het verbeterd hart,
de edele opoffering, pogingen en inspanning
dier edele en wijze bevorderaren van opvoeding
van den mensch, van den lieveling der Voor-
zienigheid! In den jongen mensch nog te-
genwoordig den wil en de krachten tot het
goede en nuttige ie kweeken, tot juiste doeU
einden te leiden, door oefening te versterken
en eigene werkzaamheid ie bevorderen, is nog
tegenwoordig de moeijelijke taak van den op-
voeder! — Des menschen jeugd gelijkt zoo
dikwijls naar eene bron, welke zich schielijk
op de rotsen nederstort, en het hangt af van
de leiding welke de nog onontwikkelde, maar
uitwerkselen voorspellende, kracht ontvangt, of
de stroom j-egtstreeks en zachlkens daar henen
zal vloeijen, dan of hy met hogten en sclad-
inende baron zal voortrvischen, dan of hij in
het zand der zinnelijkheid zal smoren. De
weg ter gelukzaligheid, naar welke ieder
mensch, idt kracht van =jrne bewerktuiging,
driften en aanleg, streeft, kan dan alleen voor