Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
C )
van het vrouwelijke, geslacht; eene andere
voor de lagere, middel-, en hoogere stan-
den , enz. Intusschen zijn er evenwel zeke-
re algemeene regelen van het betamelijke,
die door allen zonder uitzondering gevolgd
kimnen en moeten worden, en deze alleen
kunnen hier hoofdzakelijk, in opzigt tot de
jeugd, opgegeven worden. Zeker zal in ee-
ne, voor de jeugd bestemde, aanwijzing tot
een welvoegelijk gedrag menige wenk voor-
komen, die eerst in rijper levensjaren zij-
ne toepassing kan hebben, omdat jonge
lieden alsnog niet in die nadere aanra-
kingspunten met anderen zyn, bij welke de-
ze of gene regel toepasselijk is. Doch ko-
men immers, ook in de zedeleer, menige
voorschriften voor, die eerst in later leeftijd
volledig en in hunnen ganschen omvang uit-
geoefend kunnen worden. By voorbeeld de
pligt van vaderlandsliefde, van algemeen-
nuttige werkzaamheid, enz. Onderscheidene
regelen van welvoegelijkheid, daarentegen,
zijn van dien aard, dat derzelver betrachting
reeds in den jeugdigen ouderdom mogelijk
en