Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
c: 39 ):
den: van waar komt het, dat de regelen der
wdvoegelijkheidnTeriiYmaal' overtreden
worden? De voornaamst^ oorzaak is, zonder
tegenspraak, te zoeken in eene gebrekkige
vorming van geest en hart; want een gevolg'
van verwaarfoosde geestbeschaving is die een-
zijdigheid, die op'al, wat niet in onmiddel-
lijke betrekking tot de broodwinning staat,"
met eene laakbare onverschilligheid nederziet,
Is niet wanorde en onzindeUjkheid, — twee
der gevaarlijkste vijandinnen der welvoegelijk-
heid, — een blijk van gebrekkige of eenzij-
dige geestbeschaving? In de verwaarloosde
vorming van het hart, daarentegen, ligt niet
zelden de grond van die zucht tot gemak,
die zich niet den geringsten dwang wil aan-
doen, of, zoo men het noemt, niet gege^
neerd wil zijn. En echter is dit in elke ge--
zellige maatschappij zeer dikwijls noodzake-
lijk, zoo men niet veelvuldig tegen de ge-
meenste welvoegelijkheidsregelen wil aandrui-
scheu. Uit de vetwaarloosde vorming van
bet hart ontstaan hoogmoed,u betweterij tn'
andere gebrekeny.die geheel en al tegenstrU-
diß ziju met de welvoegelijkheid.