Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
< 25 )
tot de wdvoegelijkheid; want dezelve leert
ons al het aanstootelijke, het onbetamelijke
en het onvvelvoegelijke te vermijden, en het
betamelijke in het spreken en handelen, in
de houding, in de kleéding enz. juist te
vatten.
Die het scho»ne Voelt y
Denkt en handelt schoon.
Er zijn versdieidene hulpmiddelen tot de
vorming van den smaak. Een zorgvuldig
waarnemen van schoone natuur- en kunst-
gewrochten ; het lezen van leerrijke schriften y
in eene edele en schooHe taal geschreven;
de omgang met beschaafde lieden; en een
oplettend gadeslaan van het behagelijke ia
het gedrag van zulke menschen. Is men zoo
gelukkig, onder de aanleiding van beschaafde
ouder lieden, van deze aangeprezene hulp-
middden gebruik te kunnen maken, dan
wordt dit doel des te zekerder en gelukkiger
bereikt. Overigens behqorde men zich reeds.
IJl het kleine te gewennen, om in alles, waU
men beiit en doet, .het gevoel voor het over-
eenstemmende , welluidende, en behagelijke te.
B oefe-