Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( H )
ons in staat, om. het bchagelijke, van het on-
behagelijke snel en juist te onderscheiden.
Gelijk er een zedelijk fijn gevoel is, zoo
kan men zich ook een fijn gevoel voor
schoonheid denken, dat het schoone en niet
schoone, ook daar, waar het verholen is en
niet dadelijk in de oogen valt, ligt, snel en
juist waarneemt. Dit fijn gevoel, deze zeke-
re ondertasting en takt, zal ons inzonder-
heid te stade komen in die omstandigheden,
in welke ons niet veel tijd tot nadenken ver-
gund is, en wanneer wij tot onze woorden
en handelingen, naar gelang van de omstan-
digheden, snel moeten besluiten. Hij, wiens
smaak beschaafd is, zal zich, in zijne gan-
sche wijze van denken en doen, veel regel-
matiger, natuurlijker, aangenamer en ver-
pligtender betoonen, dan een ander, wien
die beschaving van zijnen smaak ontbreekt.
Voor den beschaafden smaak moet noodwen-
dig alles, wat slecht en in wanorde is, on-,
behagelijk, maar het tegendeel behagelijk zijn.
„ De goede smaak is het fijn gevoel van
„ schoone zielen." Deze is de grondslag
tot