Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 21 )
voegelLjkbèidsleer hare regelen uit de 'wijs-
heidsleer ontleent, of wel, terwijl het wel-
voegelijk gedrag veelal ook een wijs gedrag
is: zoo schijnen er nog, om misverstand
te verhoeden, eenige verklaringen van be-
grippen noodig te zijn. IVijsheid wordt
dengenen toegeschreven, die, tot het berei-
ken van zijn doel, de meest gepaste midde-
len kiest. Men spreekt dikwyls van wereld-
kennis, cn verstaat daaronder die soort van
wijsheid en vooriigtigheid, door welke men
anderen zoo weet te behandelen, dat zij on-
ze oogmerken niet alleen niet hinderen,
maar veeleer geneigd zijn, om die te bevor-
deren. Zooras die wijsheid en voorzigtig-
heid hare oogmerken verbergt, heet zij List,
en wanneer deze verborgene oogmerken de
schade van anderen bedoelen, heeten zij
Arglist. Slimheidi eene uitdrukking, die
ook van katten en van eenige andere dieren
gebruikt wordt, schrijft men aan hem toe,
die zijne eigene oogmerken en de middelen tot
derzelver bereiking even knap weet te ver-
bergen , als de te zijnen nadeele' berokkende
aan-