Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 19 )
is eigenlijk datgeen, hetwelk in de voorhan-
dene omstandigheden past. Die tegen de ge-
meenste regelen van het onloochenbaar wel-
voegelijke zondigt, gedraagt zich lomp. Door
verwaarloozing van het veNoegelijke maakt
men zich belagchelijk; door verwaarloozing
van het betamelijke dikwijls ze'f verachtelijk.
Wie, in den omgang met anderen, de rege-
len der wdvoegelijkheid, ter behoorlijke tijd
cn plaatse, zoodani§erwijzc betracht, dat
deze betrachting hem geenen zigtbaren dwang
kosr, dien schrijft mep wellevendheid toe,
cn men zegt van hem; dat hij weet te le-
ven., Van hier ook; .keJeefdheid, welke zich
vertoont: ï) door het vermijden van alles,
wat aan anderen onbehagelijk of aanstoote-
lijk zijn konde; 2) in de geneigdheid, om
aan anderen zoo vele bewijzen van oplet-
tendheid en achting te geven, als hun, vol-
gens hunne hoedanigheden en betrekkingen,
toekomen. Beleefdheid moet niets hebben
van een lastig ceremonieel. Bij hem, inte-
gendeel, die wezenlijke beleefdheid bezit, is
dit geheel lofwaardig cn innemend gedrag
ligt.