Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
C is )
te dulden, het bijvoegelijk woord Itgchame*
Itjk daarbij te voegen, en dus van ligcha-
mclijke wdvoegelijkheid te spreken.
§. 6.
Onderscheidene uitdrukkingen tot aandui-^
ding yan een yidvoegelijk gedrag.
In onze taal hebben wij ondersclieidene
spreekwijzen, door welke men het welvoe-
gfliike en onwelvoegelyke aan te duiden
pleegt.
Van iemand, die in ziin-gedrag, wat het
betamelijke cn gebruikelijke betreft, prijs-
waardige, 'behpgeliike hoedanigheden heeft,
zegt men: hij t-^edraagt zich welvorgjelijk of
Xi\tx wclvoegciijih-$d; daarentegen van hem,
in wiens gedrag mtn sporen van berispens-
waardige eigenschappen ontdekt, zegt men;
hij gedraagt zich onwclvoegelijk. Menigmaal
bestempelt men ook het welTOegeiijke met
dé benaming \*an betamelijk^ en het tegen-
deel met die van onbetamelijk. Betamelijk
is