Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Gesclifeilenfs der Romeinen. Een leesboek
voor de jeugd door j4. Zacharia'y tweeftukjes,
tweede verbeterde druk.
G G. Bredow, Merkwaardige voorvallen uit
de algemeene wereldgeschiedenis, geschikt voor
het eerste onderwijs in de Historien, bijzonder
voor Stads en Dorpscholeii, naar dt achtste ver-
beterde Hoogduiische uitgave. Vierde, veel ver-
beterde en volgens de behoefte« van onzen tijd
omgewerkte druk, 1819.-
P y, IVillemsen^ de Duitsche Kindervriend
in eenen Hollandschen veranderd, tot een lees-
boek in de Scholen, naar de 26ste Ho'ogd. uit-
gave. (Drie stukjes) Nieuwe druk. 1819.
ßelangrijke f^erhalen uit de ylIgemeen^Geschie-
denis. Een leesboek voor jonge lieden van acht
tot veertien jaren, ter bevordering van Kennis ea
goede Zeden, twee stukjes, nieuwe drult.
Beknopte Geschiedenis der voornaamste Lan-
den , Volken en voorvallen in de wereld , eeu
leer'en leesboek voor de jeugd, nieuwe druk,
iu drie stukjes.
S. y.M. van Mooek, aanleiding tot het zamen«
stellen en ontbinden van volzinnen, gemeenlijk
bekend onder den naam van Construeren en a-
iialijseren.
4$". M, van Mooek, verzameling van opstel-
len , ter verbetering vaii de daarin voorkomende
spel en taalfouten voor kinderen.
Schoolonderwijs over de pzondheid van den
Mensch en derzelver bewaring, nnar aanleiding
van Faust en von Eiken, door ff^. Goede
y C Wiedemann Fransch leesboek voor hen,
die reeds eenige vorderingen in het Fransch ge-
maakt hebben, en deze taal zuiver bëgeereu te
leerea sprelien ea scbrijveut