Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
I 'N"H O u D.
s. 40'
■Ji ■
§v 42-
S- 43-
§• 44-
S- 45
S- 46
S- 47-
$• 49'
§• 51.
OpgcrVmcl^cYd:^^ äricstha%\
IjdscheldeJiheiciJ , , , lo.^
Beleefdheid. • loó
EENIÓE'' AtGEMEENE' REGELEN
VAN WÉtVOEGELlJKHEID VOOR
ÖEN GEZELLIGEN OMGANG. " lH
'Èchahdel ''andereff^^oo ^ dat zij
over ztch telven en ever u kun-
nen voldaan zijn, • . 112
Tracht de onschuldige cn geoor*
loofde verlangens van anderen^
zoo veel gij kunt, 'te vervuilen. 115
Algemecne aanmerkingen over
den omgang met personen enz. i j g
In den outgang inet oüdere person. 11 gf
In den omgang mh jongsr$ person. I2i
In den omgang met onzes gelijken ;
met onze v/ienden en bekenden, i^j
In den omgang met voornamere
personen. , . , »124
In den omgang met personen van
de lagere standen. . • 126"
In den omgang met pefsonen van
het andere geslacht. . . 130
If'elvöegeUjk gedrag jegens mU '
doeners en diegenen, mcr bij*
stand wij verlangen. . •
Welvoegelijk gedrag jegens hen,
die onze hulp behoeven. . . ' 13$
Hoe men zich te gedragen hebbe
bij'het doen van geschenken en
uitgaven^ enz • « . 14a