Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
C asi )
der doordacht hebben, 'zullen, het zy"reeds
blj^dit opmerkzaam lezen zelf, het zy bij
hjnne andere waarnemingen, menige gevallen
voorkomen, bij welken dc vraag 'ontstaan
kan: wat is in dit geval al of niet welvoe-
gelijk? Wie, ondertusschen, de algemeene
grondbeginselen, waarop het bij een wclvi)c-
gelijk geJrag aankomt, gevat heeft; wie
wezenlyk de begeertê'hi zich gevoelt, om
zich overal zoo te gedragen, dat zijn gedrag
met regt voor wetvóegelijk gehouden kan
worden; wie, bovendien, de overige bescha-
ving van zynen geest én zijn hart niet ver-
waarloosd heeft, diéns c'igeue beslissing zal in
dit geval zeker zoo uitvallen, dat er althans
geene grove beleediging der welvoegelijkheid
te vréezen is. Na de hier gegevene wen-
ken, echter', kïin het nu niet moeijelijk zijn,
zich een zoo veel mogelijk volkomen denk-
beeld van een jong menscli te maken, wiens
gedrag wclvpegelijk te noemen ware. Ove-
rigens wordt hét, door de welvoegélykheid
zelve, eenen lédef tot eenen onvermyclelij-
ken pligt gemaakt, zich geen onvriendelijk
of