Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
C )
reist,-Zal-5 bij voorb."-in herbergen, dat-
gene, wat hij begeert, niet onstuimig, maar
beleefdelijk, eischen. Wanneer men in ge-
zelschap .reist, gebiedt de welvoegelijkheid,
dat men te regten tijd stiptelijk verschijne,
en niet op zich wachten late ; dat men het
reisgezelschap niet met klagten over de uit-
testane moeijelijkhedcn lastig valle; dat men
zelf niet de beste plaats inneme, maar be-
reidwillig van menig gemak afstand doe, en,
in het algemeen, zijnen medereizigers geene
noodelooze ongelegenheid veroorzake. In-
dien men aanbevelingen, aan den eenen of
anderen, in eene plaats, welke men door-
reist, beeft, eischt de welvoegeHjkheid, dat
men het bezoek bij denzelven niet te lang
rekke- Inzonderheid is dit bij zulke perso-
nen in,acht te nemen, die met vele bezig-
heden bezwaard zijn. Vele andere regelen
worden den reizenden door de voorzigtigheid
voorgeschreven. Daartoe behooren de vol-
gende: Men «orge, eer men afreist, door
goede boeken, en door mondelinge narigten,
van de landstreek j door welke öicn reizen
wil 5