Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
c r
Kclijkheid voör sesthctische, ja zelfs Gods-
dienstige, gewaarwordingen, en, door ge-
zellige liederen, de vreugde in den kring van
goede menschen, moet opgewekt worden,
schandelijk verlagen, en aldus niet alleen de
uitwendige, maar ook de inwendige, welvoe-
gelijkheid op dc grofste wij^e overtreden.
§. 75.
WchQCgcUjlhcid op reizen.
. Menigeen gelooft zich op reis meer vrij-
heden tc mogen veroorloven, dan bij zijne
bekenden ia zijne woonplaats- Doch hij,
die innerlijke even als uiterlijke zedelijkheid
en wellevendheid waarlijk hoogacht, zal ins-
gelijks zorg dragen, om ook op reis, alle
overtreding van de wetten der welvoegelijk-
heid, zoo veel mogelijk, te vermijden, •en
zich, in de vooronderstelling,, dat hij onder-
weg niet bekend zij, geene zedeloosheden
en onbetamelijkheden veroorloven. Wan-
neer hij ook alleen en zonder gezelschap
K 7 reist.