Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
C )
kortom , - als óf zij ^xeïve daarbij ' handelende
personen geweest ^vareh. Zij moeten trach-
ten, alles zoo te lezen, dat andere, in feen
bijvertrck, aanwezende, personen, niet zt)u-
den meenen eenèii voörlezer te 'hoören,
maar iemand, die ónmiddeïlijk Van het ge-
val , dat in het boek beschreven is, af kwa-
me, en het den aanwezenden verhaalde.
Daarbij mocfèri'zij hihvgei^oel, hunne stem,
hunne oogen, liunne gelaatstrekken, 'dc
Tiouding van hun ligGhaanl geheel in hunne
mägt trachten te bekomen, en zich hiertoe
aan góede voorbeelden houden. Maar tot
eene aangename vo'ordragt, tot etne eddc
schildering, van eigene of vreemde\gewaar-
wordiugen en gedachten, behoort eene na-
tuurlijke begaafdheid, liefhebberij, aanhou-
dende oefening en een niet geheel oppervlak-
kig onderwas in het kunstmatig schoonheids-
gevoel. Geen wonder, dat sleclus weinige
jmge lieden het in deze kunst tot eenigen
uicrkelijken graad van volkomenheid Aveten te
brengen 1 .
Opg-, Hoe ^ude^iemapd, die tegen-
K 5 woor-