Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
'C 3 )
• "Wat eindelijk de •xelluidciide ioonhouding
tetreft, deze bestaat in het behoorlijk rijzyi
en dalen der stem. Zonder dit zonde de
yoordragt eentoonig zijn, en nocli aangena-
me afwisseling_ noch verscheidenheid aanbie-
den. Men verdeelt de toonen in bepaalde
en onbepaalde. De laatste duiden geene bij-
zondere gewaarwordingen aan, maar maken
enkel de woorden op eene aangename wijze
hoorbaar; dê eerste, daarentegen, hangen
geheel en al van den zin en den inhoud van
het gezegde af. parenthesen of ingevoegde
zinsneden worden, door het plotseling da-
len der stem aangeduitl, dje, op het einde
derzelve, evenwel in volkomen den vorigen
toon weder moet invallen. Zoo moet, bij
gradaties of op- of afklimmingen, de stem
trapsgewijze rijzen of <^len; en de antithesen
of tegenstellingen moeten door eene ligte
afwisseling van hoogte of diepte, van sterk-
te of zwakheid, uitgedrukt worden. Ook
bier is enkel eene aanwijzing van het voor-
naamste, waarop het bij deze kunst aan-
komt, mogeUjk, Maac-ooli reeds uit^dit
K4 wei-
b