Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( iaa )
leven. Wie dit echter door toon, stem, en
gebaren, volkomen uitdrukken wil, moet bet
zelf gevat- hebben; want deze geest van het
doode schrift laat zich enkel door geest ge-
voelenj en werkt darfwederom op het gevoel
van anderen. Dit heet: gedachten lezen^
in tegenoverstelling van 'het helaas! zoo ge-
'wone, werktuigelyke, letttrs lezen.
, Vervolg,
Behalve de gewone, door de bekende pun-
ten en streepjes aangeduide, rustpunten 'ia
de taal, zijn er nog andere l^arvattingen der
stem, die meer aan het juist geoefend ge-
voel van den beschaafden lezer moeten wor-
den overgelaten. 2^1fs over den längeren of
kort eren duur der nistpunten kan geen be-
paalde regel gegeven worden; maar hier
moet vooral een juist gevormd verstand ea
een fijn gevoel, bij deo toon des redenaars,
voonjamelijk beslissen.
Wat