Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
'C 220 )
tnerkzaamhdd. der jp^hoorders ..inzonderheid
gevestigd zijn nioet i indien de: zin der rede
hun duidelyk, trêfFend en verstaanbaar zijn
zal. Daarom is het;noodig, al datgene,
wat men .anderen juist en. welluidend voor-
lezen zalmet oplettendheid vooxaf bij zich
zclven te lezen. De lengte of kortheid der
lettergrepen leert het spraakgebruik.
Geheel onderscheiden van den woor^kkm^
ivortf is de zinklemteon. Hier spreekt men
niet slechts tnkeh, mpxytrschtidcne woor.
den uit, die zamen eenen volzin uitma-
ken. Hier moet het gewigtigste woord den
ioon bekomen s- -en de bedoeling van den
spreker moet ons aangeven, welk het ge-
wigtigste zij. Daarom kan, naar de veran-
derde bedoeling des sprekers, in eenen en
denzelven^volzin, nu eens dit, dan weder
dat, woord den klemtoon bekomen. Bij
voorbeeld:
. hij heeft mij dat geschreven;
in -dezen volzin kan, onder onderscheidene
omstandigheden, elk der vijf woorden het
gewigtigste zijn, en gevolgelijk deu klem-
toon bekomen. mj