Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 219 )
Vervolg,
Tot de bevalligheid in het lezen, even
als in het spreken, rekent men te regt den
klemtoon op woorden cn gezegden, de her-
vatting der stem, en de welluidende toon-
houding. Door den klemtoon, weiken meu
op enkele lettergrepen en woorden legt,
verkrijgt alle lezen en spreken eerst beval-
ligheid, en het gelezene en gesprokene dui-
delijkheid, verstaanbaarheid en schoonheid.
Uit den klemtoon op lettergrepen en woor-
den zal ieder verstandige dadelijk bespeuren,
of de sprekende of voorlezende den zin
gevat hebbe dan niet. Natuurlijk moet hij,
die leest of declameert, den inhoud van el-
ken volzin zelf geheel verstaan, opdat hij
de gevvigtigste lettergrepen in denzelven,
van de min gewigtige onderscheiden kunne,
en opdat hij juist op die woorden en letter-
grepen den nadruk legge, op welke de op-
K a merk-