Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
'C 217 )
scholen misvormde, lezers doen, de laatste
lettergrepen der meerlettergrepige woorden,
bij het schielijk lezen, verwaarloozen. Daar-
bij is bet noodzakelijk, bij het uitspreken
van eenen volzin, voor de uitspraak van
elk woord, den bshoorlijken tijd te nemen,
omdat anders de duidelijkheid te veel ver-
liest. De al te groote schielijkheid bederft
den toon van woorden en gezegden; Zeker
komt het hier weder op het onderwerp, of
liever op de daarstelling van het onderwerp
aan, op den aard en de wijze, hoe het on-
derwerp uiteengezet is, of de stem langza-
mer, dan sneller zyn moet. Geheel bepaal-
de regelen laten zich hieromtrent niet geven;
de aard der zaak, het juist gevoel der de^
clamateurs, goede levende voorbeelden kun-
nen alleen hier beslissen. Schoone schilde-
ringen, voordragten met vuur en leven,
stukken, met ware redekunstige sieraden uit-
,gedost, vereischen eene zekere schielijk-
.heid en warmte, bij welke echter de duide-
lijkheid en de welluidendheid niet verliezen
mogen. Ook in de levendigste redevoering
K k»-