Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
(V 20t. >
den. Indien reeds in mondelinge gesprek-
ken de welvoegelijkheid, door stijfheid, wijd-
loppigheid, onvolledigheid, onduidelijkheid,
taalfouten en verwarring, gekwetst wordt;
veel meer, is dit nog het geval, als deze ge-
breken in brieven niet vermeden worden..
Elke brief, em het even of het een bloot
vriendschappelijke of een handelsbrief is.,
inoet ,'zigh alzoo , ingevolge de regelen der
\vselvo.egelykheid, door natuurlijke eenvou-
digheid, gepaste kprtheid, volledigheid, dui-
delijkheid, en zuiverheid van taal, aanbeve--
J^.^ In vriendschappelijke brieven, die ten-
dpele , uitstortingen van ons gevoel zijn,
wordt de kortheid naar eenen anderen
maatstaf bepaald, dan in handelsbrieven,
inzonderheid wanneer die aan min bekende
personen gerigt zijn, Ook is, door het_ge-
bruik, voor de meeste soorten van handels-
brieven, eene gedrongener (doch niet stijve
noch verwarde) gchrijfiyijze nigevoerd, dan
de ligte ongedwongene voordragt in vj-iend-
^happelijke brieven., Wat het ia het oog
houden van de personen betreft, aan welke
- . de