Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
'C 197 )
Velen hebben in den bloei hunner jaren deli
grond gelegd tot een ziekelijk ligchaam of
tot eenen vroegen dood op zoogenoemde
bals en in danszalen. Reeds in de 16 eeuw
vond men het noodig, in de stedelijke ver-
ordeningen , de vermoeijende wilde en onwel-
voegelijke dansen te verbieden, en bij suaffe
te bepalen, dat de dansen zoo moesten
plaats hebben, gelijk men oudtijds gewoon
was. Misschien verdringt de betere genius
van den nieuwen tijd dit misbruik door het
invoeren van dansen, die minder vermoeijend
zijn, en waarin meer smaak heerscht. Aan
de zoodanigen mogen ook jonge personen
deel nemen. De welvoegelijkheid, het gezond
verstand, ja zelfs de zedelijkheid, verbieden
aan beschaafde jonge lieden, zulke danszalen
te bezoeken, waar zich personen bevinden,
die niet den besten naam hebben, en geenszins
door hunne welgemanierdheid uitmunten. Men
vermijde ook zorgvuldig, zulke dansen mede
te doen, welker wendingen en regels men
niet behoorlijk kent; en men verzoeke nigt
%veder tot eenen nieuwen dans die danseres-
I 3 Een,