Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( ia )
Jiet zeer natuurlijk, dien gelukwensch te
beantwoorden, en groette misschien, eene
volgende reis, den anderen ook zoo. Ande-
ren bemerkten dit, en volgden het na. Van
dezen zagen het wederom anderen, die ins-
gelijks zoo deden, en dus werd het weldra
^en bijna algemeen gebruik, elkander bij het
zamenkomen te groeten. Wat aanvankelijk
slechts bij een volk in gebruik was, leerden
ook andere volken, die met hetzelve in be-
trekking kwamen, en volgden het of geheel
en al na, zoo als zij het vonden, of zij na-
men slechts onderscheidene gewoonten van
andere volken over, gedeeltelijk onveran-
derd , gedeeltelijk met eenige veranderingen,
al naardat het met de luchtstreek, den
graad hunner beschaving, hunnen regerings-
vorm , of met andfiie omstandigheden, over-
eenkwam«
S-