Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 18" )
Aanm. Wat de naam naïf verdient,
laat zich beter gevoelen, dan door woorden
uitdrukken. Naïviteit verklaren velen door
een eenvoudig schrander gezegde van perso-
nen , die, niet zeer verstandig zijnde, iets
treffends zeggen, zonder het bijna zelve te
weten, dat zich onmiddellijk door het don-
kere gevoel over een voorwerp ontwikkelt.
— De Fransche redenaar flechier hield ee-
ne lijkrede op den beroemden maarschalk
türenne. Als deze daarna was gedrukt ge-
worden , las een onderwijzer die aan zijne
leerlingen voor. Een derzelve, die de
schoonheden dezer rede scheen te gevoelen,
wendde zich tot eenen .zijner medeleerlin-
gen met de vraag: „ AVanneer zult gij zulk
eene rede houden?" — „ Wanneer gij tü-
renne zult zijn," hernam gene. Dit ant-
woord was naïf.
Opg, Welke hierbij passende regel is
reads § 29 voorgekomen?'
S. 64.