Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( lo )
anderen .bemerkten^ jejenigen. deden iy mis-
schien uit liefde of achting voor eenen ande-
ren , wién zij daardoor wilden behagen. Zoo
geeft thans nog menigeen, bij v. aan eene
kleur, alleen daarom de voorkeur, omdat zij
iemand behaagt, vvieHS goedkeuring hem
niet onverschillig is, Hoe ver de zucht tot
navolging gaan kan, bewijst de geschie-
denis der kleederdragten in latere tijden op
eene treffende wijze. Een voormalige groo-
te, die aan een Europeesch hof leefde, —
zoo verhaalt men — had het ongeluk, om
het gebruik van zijn verstand te verliezen.
In dezen toestand, zegt men, drukte hij
zijnen hoed plat, en nam dien aldus onder
dei arm. Eenige hovelingen za^en dit, —
en deden met hunne hoeden even eens. Het
duurde niet lang, of de platgedrukte hoe-
den, welke men chapeaux-bas noemde, kwa-
men bijna algemeen in gebruik. Het is du&
niet te verwonderen, dat de oavolgingsdrift
in vroegere tijden een groot vermogen op'
^ handelingen der menschen uitoefende.
[Veeleer kan men dop; die zucht zeer na-
ruür-