Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
C )
óiti van dingKi te spteken, die voor hen
van belang zi;n. Bescbaafde jonge en voh
M'aSsene lieden, wier 'gedrag voor welvoege-
Igk te houden is, zullen derhalve, niet
•door regtsti'eeksch «-agen, maar door onge-
merkte waarntfiiing' 'tracliten te ontddcken ,
of de personen, tiiet wcllce zij in gezelschap
zijn, hen liever hooren, dan liever zelve
spreken willen. Die echter de regelen dér
welvoegelijkheid nidt grovelijk overtreden
wil ,-"- zaü
ï) <rer hij spreekt, Zorgvuldig overlegd
gen, wat 'hij zeggen wil. Wie dit nalaat',
is in gevaar-, om zulke ongerijmdheden te
zeggen, als hg, die tegen eenen bedlcgerigeh
zieken-zieide, dat het hem aangonAam was,
denzelven gezond te zien, 'of als die oirtle-
re, die, niet wetende wat-te zeggen, in
zijne angst^ de belagchelijfce Xraag deed:
leeft dan uw vader zaliger nog ? Zeer dik''
V'ijls kan etrhter een 'enkd ortoverltgd miotti
de nadeeligste gevolgen hebben.'
2) tnen Ifermijde alle genieene attdrni-
kingen-y lage spreekwoorden of- spneliwoor^
de.