Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
angstvallig in het oog houden van den rang,
en het ei'kennen van denzelven door de reg^
ter hand; doch verscheidene, ovei'igens zeer
beschaafde en zeer juist oordeelende , vol-
M'assenen doen aan onze tegenwoordige
jeugd het verwijt, dat zij zeer geneigd is,
om zich boven alle welvoegelijkheid heen
te zetten, en zich aan geeiie hoegenaanide
banden te willen houden, zoo dat zij zich
niet alleen met personen van ervaring, ou*
derdom, en verdiensten op eenen gelijken
voet stelt, maar zich in hare dwaze in-
beelding zelfs boven dezelven verheft, Jon-
ge^fieden, die niet begeeren, door hunöe
n^eer bejaarde tijdgenooten in de klasse dezer
zedeloozen gepk'aist te worden, mogen der-
halve de, tot nog toe niet algemeen of doc^r
de meerderherd van stemmen afgeschafte,
\Velvoegelijkhekisregekn niet verwaarloozen.
De vertooning van eene bescheidenheid, die
gaarne, cp alle wijzen, aan ouderdom en
verdiensten de verschuldigde achting bewijst,
is geenszins eene schande voor jonge lieden,
cn stelt hen nimmer aan de berisping van
c - ■ ver-