Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
s. 58.
Vervolg.
In vele gevallen zoude het onbetamelijk
zijn, cn indriugelijkheid vcrtoonen, wanneer
men, bi] het toevallig zamentreflcn van be-
kende personen, staan bleef, en met hen wil-
de gaan. In andere gevallen, daarentegen,
en in andere omstandigheden, kan het voor
onwelvoegelljk gehouden worden, als men
hen stilzwijgend voorbijgaat. Uit onze be-
trekking tot de personen, en met in het.
oog houden van lijd, plaats, omringende
personen en andere omstandigheden, moet
uien bepalen, wat in dit of dat geval al dan
niet betamelijk, te doen of te laten zij.^
Worden-, jonge personen van het mannelijk,
geslacht bp hunnen weg door eenen voor-
namen volwassenen aangesproken, dan is
het Jjeleefd, dat zy den hoed niet weder
opzetten, eer zij daartoe door hem aange-
maand wordep. Het zoude onbetamelijk
- -rf
zijn,