Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 158 )
ncn, wanneer zï] hen tegenkomen, groeten.
Komt men met eenen tegenkoinenden aan
eenen smallen weg, op welken slechts een
gaan kan, te zamen, dan vereischt de be-
leefdheid , dat men, voor dien smallen weg,
zoo lange staan blijve, of, indien men zich
reeds op denzelven bevond, zoo lang ter
zijde a''tiede, totdat de andere overgekoaien
zij; zonder te wachten, dat dit eerst van den
anderen geschiedt. Door oplettendheid en
vódrzlgtlgheid 'zal liien de belagchelljke ver-
schijning zoeken te verhinderen, waarbij
twee elkander tegenkomende personen beide
naar den zelfden kant uitwijken, en dit wil-
lende herstellen, wederom tegen elkander
«anloopen. De anders aangenomene welvoe-
gelijkheidsregel, volgens welken men lieden,
aan welke men bijzondere achting schuldig
is, bij het toevallig tegenkomen op de straat
of bij eene wandeling, aan de linkerhand
voorbij moet gaan, kan alken dan beoefend
worden, wanneer men zich hiertoe onge-
merkt plaatsen kan, en zonder den anderen
daardoor eenigen last toe te brengen. Komt
..ons