Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 157 )
insgelijks de ouders verlangde te spreken,
en hunne aankomst af te wachten, en als
wij dan konden onderstellen, dat deze den
aanwezenden niet naar zijnen naam en bur-
gerlijke betrekking kende, wat ware dan
onzer zijds beleefd? En indien geen van
beide den anderen kende, wien zouden
wij dan het eerst aan den anderen bekend
maken 1
§• 57.
BI; het tegenkomen of toevallig ontmoeten
van anderen.
De regelen der welvoegelijkheid, welke
men te betrachten heeft, wanneer men ande-
re bekende personen tegenkomt of toevallig
ontmoet, laten zich weder slechts met be-
trekking tot de personen zelve, tot de plaats,
waar men ze ontmoet, en tot verscheidene
andere omstandigheden, bepalen. In het al-
gemeen is het betamelijk, dat jonge lieden
de volwassenen, welke zij eenigermate ken-
G 7 > nenj