Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 156 )
bestemden, stoel, indien men dezen niet
mogt noodigen om op de sopha plaats te ne-
men , niet in de nabijheid van de deur, maar
op eene zoogenaamde hoogere plaats stelle.
Dat men met den wachtenden gast spreke, is
in het algemeen ook betamelijk. Over den
inhoud van dit gesprek laat zich niets bepa-
len. Hierbij moeten personen cn omstandig-
heden in aanmerking genomen worden. In
geval van nood kan men zijne toevhigt ne-
men , tot de, anders niet zonder reden ge-
wraakte, gesprekken over het Weder. Wel-
ke onbetamelijkheden men in de gesprekken
in het algemeen te vermijden hebbe, zal op-
gemerkt worden in 59., alwaar bepaalde-
lijk over de welvoegelijkheid in gesprekken
gehandeld wordt. Kan de vreemde de aan-
komst der ouders niet afwachten, zoo ver-
eischt de beleefdheid, dat men hem tot aan
de deur of den trap begeleide, en dat men,
indien het reeds duister is, hem lichte.
Opg. Wanneer, gedurende den tijd,
dat een vreemde bij ons verwijlt, nog een
ander van onze bekenden er bij komt, die
ins-