Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 155 )
wederzijds met elkander bekend te maken.
Doch ook de jongere leden eener familie,
hebben met betrekking tot de personen, di<>
hunne ouders komen bezoeken, sommige
welvoegelijkheidsregelen in acht te nemen,
die op eene beleefde en hoffelijke behande-
ling der bezoekenden uitkomen. Somwijlen
gebeurt het, dat iemand tot de ouders komt,
wanneer deze niet te huis zijn. Wat de
welvoegelijkheid in dit geval van de oudste
kinderen des huizes Nnereischt, laat zicU en-
kel met betrekking tot de bezoekende perso-
nen bepalen. Behoort de aankomende niet
tot de bekenden van het huis, dan zal hij
beleefd genoeg zijn, om, zoodra hij ver-
neemt, dat de ouders niet te huis zijn, t«
vertrekken. Is hij echter een bekende, of
wel een vriend van de familie, en kan men
vooronderstellen, dat de ouders weldra weder
te huis zullen komen, dan zoude het beta-
melijk zijn, dat hem van den oudsten zoon,
of ook van de oudste dochter, een stoel
wierd aangeboden. De beleefdheid wil, dat
men den, tot de zitplaats des vreentdeUngs
G 6 be-