Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 50 )
De bezigftetîen, welke wij met anderen aF'
te" doett hebben, maken het noodzakelijk,
dàt wij somwijlen in de woning van anderen
verschijnen. In de meeste gevallen is het
Biet de beleefdheid overeenkomstig, dat men
tot de anderen, met welke men iets af te
doen heeft, ga, zonder te wachten, dat zij
tot ons komen. Zelfs moet men het niet
aannemen, wanneer zij, uit dien hoofde, tof
ons willen komen. Inzonderheid zgn jonge-
re lieden deze beleefdheid aan oudere ver-
schuldigd. In dit geval zoekt men te weten
te krijgen, om welken tijd men het gelegenst
zoude komen, opdat men inzonderheid zoo-
danige lieden, wier tijd zeer bepaald is,
niet te ongelegenen tyde lastig valle, nxlien
anders de tijd van ons komen niet bepaald is.
Ift het featste geval begeeft nien- zich iets
vroeger van huis, opdat men naaiiwkeurig
te bepaalde ure en mmuut op de plaats zij.
Men komt in eene ordelijke en zindelijke
kfeeding, reinigt, inzonderheid, bij morsig
weder, eer men in de kamer treedt, aan het
daartoe voorhanden werktuig, de schoenen^
klopt