Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 142 )
-van' onze a^en beeft, in dit opzigt, veel
rveianderd; intusschen komen ook thans nog,
4?ij de veranderde omstandigheden , zulke uit-
gaven voor., welke men eerr of welvoegei.ijk-
^idsuitgaven noemen kan. Wanneer, waar,
en in welke mate men dezelve doen moet,
daarbij komt het zeer veel op de plaatselijke
gewoonte en onze persoonlijke omstandighe-
den aan , en men kan geene bepaalde algemee-
ne regelen daaromtrent geven. Jonge lieden
hebben eigenlijk ook geen vermogen, waarover
zij vrij en naar goedvinden kunnen beschik-
ken. Doch daar zij, bij riypere jaren, in de
betrekkingen der volwassenen treden, moe-
ten zij reeds in de jeugd, door eenige wen-
ken opmerkzaam gemaakt worden op datge-
ne, wat, ten opzigte van eerujtgaven, met
de welvoegelijkheid bestaanbaar of strijdig is.
De welvoegelijkheid gebiedt, by deze uitga-
ven geene karigheid of gierigheid te doen
blijken, en de voorzigtigheid raadt, het daar-
bij er niet op aan te leggen, om zich te
■ willen laten zien, of anderen te overtreffeO.
'Waar het gebruikelijk iSj den dienstbode,
(_../ die