Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 134 )
Moeten., wij niet tot de naauwlettende zorg<.
vuldiglicid van hetzelve onze toevlugt ne-
men? Haar natuurlijk talent tot een ge-
makkelijk en aangenaam onderhoud, haar
scheppende en alles schikkende edele geest
bereidt ons zoo menig aangenaam genot in
de;n huisselijken kring, en haie natuurlijke
zachtheid kan zelfs de ruwheid onzer ze-
den temperen. AVanneer de welvoegelijkheid
ons in het algemeen oplettendheid op ons
zeiven in den omgang met anderen tot ee-
nen pligt maakr„ zyn" wij tot deze oplet-
tendheid in den omgang met personen vaa
het vrouwelijk geslacht dubbel verpllgt, op-
dat ons niet een onbedachtzaam woord' ont-
glippe, waardoor de vrouwelijke kieschheid
beleedigd wordt. Door deze oplettendheid
en dit ontzien van de vrouwelijke teergevoe-
ligheid bewijzen wij aan deze sekse eene
grootere achting, d«i, wanneer men, naar
wijzQ der gekken-,; door bestudeerde vleijei-
tlyen hare ijdclheid opwekt o£ dezelve hul-
digt. De achüng vordert, dat> men in een
vertrek, waar zich vrouwen bevinden, den
hoed