Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
c 133 )
zoolden zijn opgewekt. De omgang der
jongelingen met personen van het vrouwelijk
geslacht kan voor de eerste, in meer dan een
opzigt, van nut zijn, maar kan ook voor
hunnen geest, hun liart en huiiné zeden ten
uiterste verctofelijk worden. De zedelijkheid ^.
het verstand en de welvoegelijkheid maken
het den jongelingen dus tot eenen pligt, den
omgang met onbeschaafde, zedelooze en on-
godsdienstige personen van het andere ge-
slacht niet alleen niet te zoeken, maar dien
zorgvuldiglijk te vlieden. Geven hem echter
omstandigheden en betrekkingen gelegenheid,
om somtyds in gezelschap van beschaafde
cn edele vrouwen te zijn, dan zal deze onv
gang voor hem eene schaal zijn ter vorming
van geest, hart en zeden. -Alle beschaafde
volkeren zijn daarin eikander gelijk, dat zij-
het vrouwelijk geslacht met achting bejege-'
nenj ja zelfs wilde -krijgslieden der vorige
tijden zochten er eenen roem in, aan de^
vrouwelijke sekse eerbied en achting te"
bewijzen. Hebben wij aan dit geslacht niet
onze vorming eti oppassing te danken?
F 7 Moe^