Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
kost winnen kunnen, hetwelk toch bij de
laatsten het geval is, staan de dienende per-
sonen volstrekt niet bcn&den de kinderen in
rang 5 veelmin in eenige afhankelljklieid van
hen. Kinderen, die zich op een welvoege-
lijk gedrag toeleggen, zullen daarom de
dicnsttn van deze personen nooit bevelen-
dcrwijze of op eenen gebiedenden toon, maa»
enkel verlangender- of verzoekenderwijze be-
geeren. Naardien men echter niet bij die-
nende personen die fijne beschaafdheid van
verstand, hart, en zeden, vooronderstellen
k:in, welke de kinderen van beschaafde ou-
ders kunnen erlangen, zoo wordt het, door
de welvoegelijkheid zelve, voor de jonge me-
deleden van beschaafde familien een pligt,
eene te groote gemeenschap met die perso-
nen te vermijden, opdat zij niet ongemerkt
ruwe zeden aannemen. Wanneer echter de
dienende huisgenooten zich door bekwaam-
heid , ordelijkheid, trouw, naauwlettendheid
in hunne bezigheden, en goede zeden,
onderscheiden, dan is het ook voor jonge ^
lieden een pligt der welvoegelijkheid, jé«''
F 5 gei^s