Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 124 )
Vriendschap, in den edelsten zin van het
woord, rust immers op wederzijdsche ach-
ting en liefde; het kwetsen van deze ach-
^ting verniedgt de vriendschap.
45.
In den omgang met voornamere personen.
Voornamere personen noemt men gewoon-
lijk die eenen hoogeren burgerlijken rang
hebben, dan andere. Somtijds bestempelt
men ook de voorname lieden van eene plaats
niet de algemeene benaming van de fatsoen-
lijke lieden. Voornaam is een zeer betrek-
kelijk begrip , dat is zulk een, welks be-
stemming eerst van oudere, daarmede za-
menhangende, begrippen afhangt. In kleine
steden maken de leden van den raad, de ge-
regtelijke beambten, enz. de voorname per-
sonen uit; in vergelijking met de opperste
staatsbedienden, die gemeenlijk in de hoofd-
steden wonen, zouden deze kleinsteedsche
voomaamsten slechts eenen zeer geringen
bur-