Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 121 )
raadslagen van meer bejaarden aan den dag
leggen. Dat tot de eerwaardigste oude lie-
den , welke er voor kinderen zijn kunnen,
boven al en volstrekt in de eerste plaats de
ouders behooren, en dat gevolgelijk de kin-
deren gehouden zijn, om dat gedrag, het-
welk de welvoegelijkheid in het algemeen
jegens oudere personen voorschrijft, inzon-
derheid jegens hunne eerste en grootste wel-
doeners te betrachten, — dit hier uitdruk-
kelijk te leeren, zoude, in het oog van gosde
kinderen, eene overtreding der welvoegelijk-
heid zijn.
§. 44.
' tn den omgang met jongere personen.
Jegens personen» die jonger in jaren
zijn, dan wij zelve, vereischt de welvoege-
lijkheid een inzonderheid vriendelijk en in-
schikkelijk gedrag. De beschroomdheid, wel-
ke gewoonlijk jonger lieden, bij hunne eer-
ste intrede in grootere gezelschappen over-
F valt,