Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( n? )
onspraakzaamheid en eenen verdrietigen toon,
maar al te duidelijk merken laar, wie op dat-'
gene, hetwelk thans het geheele gezelschap
bezig houdt, geheel onoplettend is, het zij
dat hij in het geheel niet spreekt, waar men
zoude verwachten, dat ook hij spreken zou-
de, of alken van zich en zijne, voor ande-
ren in het geheel van geen bi.hng zijnde,
soms ten hoogste onaangename, omstandig-
heden, spreekt, kwetst een van de voor-
naamste regelen der welvoegelijkheid in den
omgang j hij stelt geen belang in anderen.
Gewoonlijk ligt de grond toi deze overtre-
ding der welvoegelijkheid in eene laakbare
zucht tot eigen gemak, die zich geenen
dwang wil aandoen, of in een zeker egois-
mus of zekeren eigenwaan, waardoor men
zich zei ven voor van zoo veel gewigt houdt,
nm te kunnen vorderen , dat alle anderen zich
naar zijne luimen zouden rigter# Velen ver-
toonen ook wel slechts eene wekere zonder-
lingheid, om daardoor de oplettendheid van
anderen tot zich te trekken. Welke ook de
oorzaak zij, het 'is steeds eene grove over-
tre-