Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( i>3 )
lijkheid voor den gezelligen omgang vaststel-
len kan, ook vrij algemeen moeten kunnen
worden uitgedrukt. Algemeen uitgedrukte
regelen kunnen evenwel ook ligtelijk mis-
verstaan worden. In onderscheidene aanwij-
zingen tot een welvoegelyk gedrag vindt men
den volgenden regel geboekt: behandel ie-
der een zoo, dat hij over zich zeiven eff
over u kan voldaan zijn." Indien men de-
zen eenigen regel zoo naauwkeurig verklaren-
wilde, dat daarbij hoegenaamd geene misdui-
ding mogelijk bleve, zoo moest men aap-
toonen, hoe dezelve, in elk mogelijk voor-
komend geval, moest worden toegepast.
Ieder ziet, dat dit eene onmogelijklieid is.
Zeer natuurlijk ontstaat ondertusschen de
vraag: hoe moet ik anderen behandehn ^ op-^
dat tij over zich zeiven en over mij vol-
daan zijn? Het antwoord: stel u, om dit
te ondervinden, in gedaclitcn aan de plaats
van anderen, zou van eenen jongeling iets
vorderen, hetwelk men in den jeugdigen ou-
derdom, dien het aan menschenkennis ont-
breekt, tft aaauwernood verlangen kan.
Ech^