Boekgegevens
Titel: Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Auteur: Dolz, Johann Christian
Uitgave: Zutphen: H.C.A. Thieme, 1820
Opmerking: Vert. van : Anstandslehre für die Jugend
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1024 G 33
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205973
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse letterkunde
Trefwoord: Vertalingen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lessen over de gezellige welvoegelijkheid voor jongelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
:C 4 O
der geacht, vermits zij voor de uitwendige
beschaving van hun lighaam te weinig deden;
dewijl zij, in den omgang met anderen, ze-
kere schijnbare of wezenlijke kleinigheden,
welke men met de namen van het betamdij-
manierlijkcj velvoegelijke, wellevende,
enz. te bestempelen pleegt, niet in acht ne-
men.
Het schijnt derhalve noodig te zijn, dat
men, reeds in de jeugdige jaren, niet al-
leen over datgene, hetwelk men het welvoe-
gehjke noemt, zorgvtildig nadenke, maar
zich ook, reeds in dien levenstijd, aan een
welvoegelijk gedrag gewenne.
Wien er echter aan gelegen is, zich een
inderdaad welvoegelijk gedrag eigen te ma-
ken, moet niet wanen, dit doel reeds dan
te bereiken, wanneer hij naar een leerboek
over de welvoegelijkheid omziet, de daarin
vervatte regelen in zijn geheugen pfent, en
dezelve, bij voorkomende gelegenheden,
poogt op te volgen. Het is veeleer noo-
dig, dat men trachte te ontdekken, waarin
dit welvoegelijk gedrag zijnen grond heb-
be.